Palaikykime pabėgėlius Kaune

For English read below

Palaikykime pabėgėlius

Du pirštai į priekį – taika, pergalė ir tiesa!

Jau sausio mėnesį Lietuva sulauks pirmųjų 95 pabėgėlių iš karinių konfliktų ir persekiojimų kamuojamų šalių.

Šie žmonės, ieškodami saugios ir taikios gyvenamosios aplinkos, pasirinks mūsų šalį kaip naujuosius savo namus.

Reikšdami palaikymą ir geranorišką bei šiltą pabėgėlių priėmimą, refugees.lt šį sekmadienį Kaune organizuoja fotosesiją „Pabėgėliai laukiami Lietuvoje”.

Visi, kurie nėra abejingi pabėgėlių krizei, kviečiami sekmadienį 17:00 atvykti į Rotušės aikštę Kaune. Fotosesijos metu parodysime Lietuvos žmonių supratingumą ir skleisime taikos idėją, išskleisdami pabėgėlius palaikančius plakatus bei ištiesdami du pirštus, simbolizuojančius taiką, pergalę ir tiesą, į priekį!

Naujus Lietuvos gyventojus pasitikime taikiai – ateik!


The hand-gesture peace sign – for peace, victory and truth!

First 95 refugees from war-torn and persecution abundant countries will reach Lithuania in January already.

These people, who are in search of peaceful and safe living conditions, will choose our country as their new home.

By expressing our support and warm welcome for the refugees, refugees.lt is organising a special photoshoot “Refugees Welcome in Lithuania” in Kaunas on Sunday.

Everybody who is not indifferent to the refugee crisis is invited to come to the Town Hall of Kaunas (Rotuse Square) on Sunday at 5 p.m. The understanding and ideology of peace will be spread by showing supporting posters for the refugees as well as showing the hand-gesture sign of peace.

Let us greet our new residents in peace – come and join us!

851 315 Justinas

Justinas

Young professional passionate about helping others.

All stories by : Justinas